Elektrorevize - Pavel Vrátný
+420 777 615 335
Již jsme 20 let s Vámi.
Elektrorevize Pavel Vrátný
Moje motto: "Úspěch se stává z mnoha částí, staňte se jednou z nich."

Elektrorevizní přístroje

Elektrorevizní a termovizní měření v energetice

GOSSEN METRAWATT Profitest 0100 S II

GOSSEN METRAWATT Profitest 0100 S II: slouží k měření napětí, impedance smyčky, izolačních a přechodových odporů, provedení testů a měření na proudových chráničích.
GOSSEN METRAWATT Profitest 0100 S II

CHAUVIN ARNOUX C.A. 6415

Měřič uzemnění CHAUVIN ARNOUX C.A. 6415: je určen pro měření zemních odporů a svodových proudů na zemničich.
CHAUVIN  ARNOUX C.A. 6415

FLUKE 2042

Vyhledávání poruch na vedení: FLUKE 2042 slouží k vyhledávání tras kabelů až do 2,5 m hloubky v zemi, identifikaci jistících prvků v rozvaděčích, přiřazení revidovaných kabelových obvodů, k vyhledávání přerušených vodičů v podlaze a vyhledávání závad na kabelovém vedení. Pracuje na systému vlastní frekvence vysílač a příjmač.
FLUKE 2042

Termovizní měření kamerou FLIR

Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch na zařízení pomocí termokamery: termovizní měření elektrických zařízeních ve výrobě, v přenosu elektrické energie a v průmyslovém sektoru. Postupy termografického měření se skládají ze: a) stanovení povrchové teploty, b) stanovením velikosti oteplení, c) klasifikaci závad, d) vypracování zprávy protokolu měření - termogramu. Přístroje jsou servisovány a kalibrovány na základě zákona č. 505/1990 o meteorologii.
Termovizní měření kamerou FLIR

Termovizní měření teploty

Provádím termovizní měření teploty transformátorů, rozvaděčů a energetických celků pomocí termovizní kamery FLIR. Vyhotovení termovizního snímku - termogram, což je infračervený snímek pořízený termovizní kamerou a je bezkontaktní úkon. Infračervené záření je pro lidské oko neviditelné a proto se termovizní snímky vizualizují za použití okem viditelných barevných palet, které přiřazují barvu různým teplotám (různému množství tepelného toku). Stejný snímek tak lze zobrazit v odlišných barevných paletách a tím zviditelnit nebo zdůraznit jiná místa.
Termovizní měření kamerou FLIR


Elektrorevize - Pavel Vrátný
Tyršova 319, 290 01 Poděbrady
+420 777 615 335, elektrorevize@elektrorevize.cz

Copyright © 2018 by Elektrorevize - Pavel Vrátný