Elektrorevize - Pavel Vrátný
+420 777 615 335
Již jsme 20 let s Vámi.
Elektrorevize Pavel Vrátný
Moje motto: "Úspěch se stává z mnoha částí, staňte se jednou z nich."

Energetika VN, NN

Termovizní měření v energetice IČ kamerou

Termovizní měření v energetice IČ kamerou: trafostanic a rozvoden VN, NN - termovize v energetice.

Nabídka revizí:

  • Provádím revize trafostanic, kontrolu a výměnu oleje, nastavení ochran, vybavení rozvoden VN,NN.
  • Termovizní měření transformátorů VN/NN, rozvaděčů a kabelových vedení termovizní kamerou FLIR při pravidelných revizích a preventivní údržbě.
  • Termovizní měření kamerou FLIR: zjistí bezkontaktně povolené spoje, kritické nedostatky el. zařízení, které nelze v běžném provozu a jiným měřením zjistit. Termovizní kontroly jsou prováděné při napětím za provozu vyhrazeného el. zařízení a jsou jedním z možným preventivním opatřením před vznikem havárie a nebo zajištění bezpečnosti provozu elektrického zařízení bezkontaktním způsobem, kdy nevznikají škody na odpojeném el. zařízení.
  • Revize energetika: termorevize VN,NN, FVE, systému LPS a hromosvodů v objektech energetických zdrojů jako jsou: bioplynové a fotovoltaické elektrárny po celé ČR.
  • Revize LPS a hromosvodů, společné zemní soustavy, elektromontáže NN,VN Praha a okolí.
  • Provádím kompletní dodávky a elektro montážních prací VN, NN a hromosvodů - systému LPS, od bytů, rodinných domů až po kompletní technologické obvody průnyslových celků i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
  • Provádím montáž hromosvodové jímací soustavy NN, VN i v prostředí s nebezpečím výbuchu včetně oprav po revizi elektro LPS hromosvodu, soustav ochrany proti přepětí.
  • Projektovou činnost VN, NN i pro prostory s nebezpečí výbuchu od průmyslové až po občanskou výstavbu.
  • Na projekčně zpracované elektrické zařízení zajistím dodávku elektro a kompletní elektromontáž včetně hromosvodů systému LPS.

Termovizní měření v energetice IČ kamerou
Termovizní měření v energetice IČ kamerou
Termovizní měření v energetice IČ kamerou
Termovizní měření v energetice IČ kamerou

Elektrorevize - Pavel Vrátný
Tyršova 319, 290 01 Poděbrady
+420 777 615 335, elektrorevize@elektrorevize.cz

Copyright © 2018 by Elektrorevize - Pavel Vrátný