Elektrorevize - Pavel Vrátný
+420 777 615 335
Již jsme 20 let s Vámi.
Elektrorevize Pavel Vrátný
Moje motto: "Úspěch se stává z mnoha částí, staňte se jednou z nich."

Osvědčení a oprávnění

Osvědčení o odborné způsobilosti revizního technika elektrických zařízení a hromosvodů

Pavel Vrátný je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti revizního technika elektrických zařízení a hromosvodů bez omezení napětí platné i pro prostředí s nebezpečím výbuchu, aktualizované podle zákona, příslušných vyhlášek a nařízení vlády.
Elektrorevize - Pavel Vrátný
Elektrorevize - Pavel Vrátný
Živnostenský list - Pavel Vrátný

Pavel Vrátný je držetelem oprávnění o odborné způsobilosti ve smyslu vyhl. č. 50/1997 Sb k provádění montáží, oprav, údržby elektrického zařízení a hromosvodů bez omezení napětí včetně prostředí s nebezpečím výbuchu.
Elektrorevize - Pavel Vrátný
Živnostenský list - Pavel Vrátný


Elektrorevize - Pavel Vrátný
Tyršova 319, 290 01 Poděbrady
+420 777 615 335, elektrorevize@elektrorevize.cz

Copyright © 2018 by Elektrorevize - Pavel Vrátný