Elektrorevize Vrátný

Revize do 35 kV

Od roku 2002 provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízení VN v napěťové hladině 22/0,4 kV od dodavatelů elektrické energie ČEZ Distribuce,  PRE di ve vlastnictví  zákazníka. Provádím dozorovou činnost pro práce na el. zařízení nad 1000 V tzn. příkaz „B“: transformátorů, rozvoden VN/NN, tzn.  kompletní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí: údržby, revizí, servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastavení proudových ochran, zkoušek a doplnění olejů a podobně v majetku zákazníka v paušálním režimu měsíčních prohlídek, půlročních kontrol termokamerou, ročních odstávek, čištění rozvoden. 

Provádím smluvní údržbu el. zařízení nad 1000 V. Součástí této činnosti je vypínání a opětovné zapínání trafostanic, kde spolupracujeme se skupinou ČEZ Distribuce a poruchovou službou PRE.

Zajišťuji vedení prací na straně VN/ 22 kV, vypsání příkazu „B“ na prováděné práce, zajišťujeme rovněž doplnění a nebo přezkoušení ochranných a pracovních pomůcek.        

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!