Elektrorevize Vrátný

Revize do 35 kV

Od roku 2002 provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízení VN v napěťové hladině 22/0,4 kV od dodavatelů elektrické energie ČEZ Distribuce,  PREdi ve vlastnictví  zákazníka. Ročně provedeme od 15 do 50 ks revizí transformátorů a rozvoden VN/NN, tzn.  kompletní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí: údržby, revizí, servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastavení proudových ochran, zkoušek a doplnění olejů a podobně. Jedná se o diagnostická měření, které v případě potřeby určí další opatření k zajištění bezporuchového chodu elektrického zařízení včetně měření termokamerou tzv. termorevize.

Výsledek zkoušek bývá vyjádřením průměrné  hodnoty průrazného napětí a jejím rozptylem s 95 % pravděpodobností. Tato hodnota ve vztahu k provoznímu napětí umožní provozovatelům další rozhodnutí o následném provozu popřípadě opravě – výměně el. zařízení. Součástí těchto činností je vypínání a opětovné zapínání trafostanic, kde spolupracujeme se skupinou ČEZ Distribuce a poruchovou službou PRE.

Zajišťujeme vedení prací na straně VN/ 22 kV, vypsání příkazu „B“ na prováděné práce, zajišťujeme rovněž doplnění a nebo přezkoušení ochranných a pracovních pomůcek.        

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice:
Město:
PSČ:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

Naše služby

Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

Staňte se naším klientem i Vy!