Elektrorevize Vrátný

Umělé osvětlení vnitřních prostor

Vnitřní umělé osvětlení – provozní osvětlení

Měření podmínek umělého osvětlení a doplňujícího umělého osvětlení při sdruženém osvětlení ve vnitřních prostorách budov – provozní osvětlení.

V technických požadavcích pro umělé osvětlení jsou základní veličiny, které definují podmínky, za kterých se měří samostatně:

  1. hlavní osvětlení
  2. pomocné osvětlení
  3. bezpečnostní osvětlení

Postup při měření: měření napájecího napětí, výběr měřících bodů, určení druhu osvětlovací soustavy, typ a druh výrobce svítidel, stav svítidel, účinnost a další kritéria uvedených v čl. 4.5, měřeno bez denního světla a v souladu s čl. 4.6.1. Postupy měření jsou určeny článkem 4.6 a je nutno dodržet minimální doba předběžného stárnutí světelných zdrojů pro žárovky, pro výbojkové zdroje nebo jiné zdroje s luminofory nejméně 100 hodin. Pro správné měření je nutné měřit jas ploch v kontrolních bodech. Pro vyhodnocení měření je nutno akceptovat další podmínky pro korekci, prostor, rovnoměrnost, exponenty, srovnávací rovinu a podobné uvedené v ČSN 36 0011-3 tab. 1, tab. A.1 a související veškeré požadavky ČSN.

Při přesném a provozním měření umělého osvětlení se měří faktory ovlivňující osvětlení, zejména teplota vzduchu a napájecí napětí světelných obvodů. Při provozním měření se mohou použít běžné teploměry a voltmetry. Při přesném měření se doporučuje použít přesné registrační přístroje nebo přístroje umožňující stanovení průměrné hodnoty v měřeném intervalu. Při měření napájecího napětí se doporučuje snímat jeho velikost na svorkách rozvaděče v běžném provozu. V případě, že pokles napájecího napětí je větší , než stanoví ČSN 33 0120, nelze přesná měření spolehlivě provádět. Dále je nutné pro přesné měření dodržet minimální dobu stabilizace světelného toku pro výbojkové zdroje, uzavřené svítidla a u zdrojů s luminoforem 20 minut a delší.   

Protokol měření: obsah požadavků v protokolu je dán tabulkou A.2 , kdy údaje o měření musí být bezpodmínečně uvedené. Jsou to požadavky jako: časy měření, datum, charakteristika prostoru, měřící přístroje, osvětlovací soustava, stav údržby, označení stavby, osoby přítomné měření a podobně.

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice:
Město:
PSČ:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

Naše služby

Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

Staňte se naším klientem i Vy!