Elektrorevize Vrátný

Umělé osvětlení vnitřních prostor

Vnitřní umělé osvětlení – provozní osvětlení

Měření podmínek umělého osvětlení a doplňujícího umělého osvětlení při sdruženém osvětlení ve vnitřních prostorách budov – provozní osvětlení.

V technických požadavcích pro umělé osvětlení jsou základní veličiny, které definují podmínky, za kterých se měří samostatně:

 1. hlavní osvětlení
 2. pomocné osvětlení
 3. bezpečnostní osvětlení

Postup při měření: měření napájecího napětí, výběr měřících bodů, určení druhu osvětlovací soustavy, typ a druh výrobce svítidel, stav svítidel, účinnost a další kritéria uvedených v čl. 4.5, měřeno bez denního světla a v souladu s čl. 4.6.1. Postupy měření jsou určeny článkem 4.6 a je nutno dodržet minimální doba předběžného stárnutí světelných zdrojů pro žárovky, pro výbojkové zdroje nebo jiné zdroje s luminofory nejméně 100 hodin. Pro správné měření je nutné měřit jas ploch v kontrolních bodech. Pro vyhodnocení měření je nutno akceptovat další podmínky pro korekci, prostor, rovnoměrnost, exponenty, srovnávací rovinu a podobné uvedené v ČSN 36 0011-3 tab. 1, tab. A.1 a související veškeré požadavky ČSN.

Při přesném a provozním měření umělého osvětlení se měří faktory ovlivňující osvětlení, zejména teplota vzduchu a napájecí napětí světelných obvodů. Při provozním měření používám  pro přesné měření přístroje KALIBROVANÉ a OVĚŘENÉ. Při měření napájecího napětí se doporučuje snímat jeho velikost na svorkách rozvaděče v běžném provozu. V případě, že pokles napájecího napětí je větší, než stanoví ČSN 33 0120, nelze přesná měření spolehlivě provádět. Dále je nutné pro přesné měření dodržet minimální dobu stabilizace světelného toku pro výbojkové zdroje, uzavřené svítidla a u zdrojů s luminoforem 20 minut a delší, pro LED svítidla neexistuje v ČR dosud podklad v ČSN-EN viz. ČSN 36 0011-3 tab. 1.      

Protokol měření: obsah požadavků v protokolu je dán tabulkou A.2 , kdy údaje o měření musí být bezpodmínečně uvedené, požadavky: časy měření – zahájení a ukončení, datum, charakteristika prostoru, měřící přístroje – kalibrace a ověření, typ a druh osvětlovací soustavy, stav údržby, označení stavby, osoby přítomné měření, číslo osvědčení a oprávnění podle vyhl.č. 50/1978 Sb.  Tento poslední bod většinou nesplňují „odbornice státu ČR“, které chtějí provádět „kontrolu osvětlení“ bez elektrotechnického vzdělání podle vyhl.č. 50/1978 SB., ale chtějí prokázat „úřední odbornost“.      

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!