Elektrorevize Vrátný

Nouzové osvětlení

Požadavky na osvětlovací soustavy nouzového únikového a náhradního osvětlení instalovaného v budovách nebo místech, kde jsou takové systémy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.

Rozdělení druhů a systémů nouzového osvětlení:

Nouzové únikové osvětlení – nouzové osvětlení únikových cest se rozděluje na:

 1. protipanické osvětlení
 2. nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem
 3. bezpečnostní značky nouzového osvětlení a nebo jako
 4. náhradní osvětlení

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečnou orientaci při opuštění prostoru při výpadku normálního napájení hlavního osvětlení, v rámci dané kategorie se rozděluje na:

 1. účelem protipanického osvětlení: zmenšit pravděpodobnost vzniku paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou.
 2. osvětlení prostorů s velkým rizikem: je přispět k bezpečnosti osob při potencionálně nebezpečných procesech nebo situacích a usnadnit řádné dokončení procesů uskutečněných pro bezpečnost ostatních osob nacházejících se v daném prostoru.
 3. nouzové osvětlení únikových cest: kdy slouží k usnadnění přítomným bezpečně opuštění prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadnou dosažitelnost a použití věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních zařízení.

Požadavky na nouzové osvětlení: je třeba, aby splňovalo požadavky právních předpisů, musí být zřízeno, odzkoušeno a provozováno podle EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034, 1838.

Pro měření intenzity osvětlení je nutno použít „ověřené“ přístroje podle vyhlášky č. 65/2006 od ČMI v pravidelných lhůtách 2 roky. Kontrolní orgány státu ČR tzn.: HZS, hygiena, SZÚ neznají, nepožadují, nemají přehled o rozdílných požadavcích vyhlášek č. 65/2006 Sb. a vyhl. č. 505/1990 Sb. na měřící přístroje – požadují pouze kalibrační protokol měřidla, což je chybné jednání „státních odborníků“.  V podstatě řečeno, když „státní odborník“ nezná požadavky na měřící přístroje, nezná rozdíl mezi kalibrací a ověřením, nemá elektrotechnické vzdělání podle vyhl.č. 50/1978 Sb. nemůže kontrolovat vyhrazené elektrické zařízení podle požadavku ČSN-EN. Kontrolní orgán může pouze žádat listinné podklady od osob z odborným vzděláním doloženým orgány TIČR  „TECHNIKŮ   MĚŘENÍ“ tzv. předložení

„PROTOKOLU O  FUNKČNÍ  ZKOUŠCE  A  KONTROLE  PROVOZUSCHOPNOSTI  NOUZOVÉHO  OSVĚTLENÍ“       

Hlavní kritéria nouzového osvětlení:

 1. vhodné umístnění osvětlovacích zařízení u dveří a pod.
 2. vhodné osvětlení únikových cest, dodržení limitů pro Imax, dodržení času provozu pro únik a pod.
 3. dodržení požadavků osvětlenosti, rovnoměrnosti, minimální doby provozu a pod. 
 4.  dodržení barev značek, typu směrových šipek dle ISO 3864-1 pro zajištění viditelnosti vnějšího a vnitřního osvětlení, dodržení porovnávací vzdálenosti a pod. 

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!