Elektrorevize Vrátný

Nouzové osvětlení

Požadavky na osvětlovací soustavy nouzového únikového a náhradního osvětlení instalovaného v budovách nebo místech, kde jsou takové systémy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.

Rozdělení druhů a systémů nouzového osvětlení:

Nouzové únikové osvětlení – nouzové osvětlení únikových cest se rozděluje na:

 1. protipanické osvětlení
 2. nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem
 3. bezpečnostní značky nouzového osvětlení a nebo jako
 4. náhradní osvětlení

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečnou orientaci při opuštění prostoru při výpadku normálního napájení hlavního osvětlení., v rámci dané kategorie se rozděluje na:

 1. účelem protipanického osvětlení je: zmenšit pravděpodobnost vzniku paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou.
 2. osvětlení prostorů s velkým rizikem: je přispět k bezpečnosti osob při potencionálně nebezpečných procesech nebo situacích a usnadnit řádné dokončení procesů uskutečněných pro bezpečnost ostatních osob nacházejících se v daném prostoru.
 3. nouzové osvětlení únikových cest:, kdy slouží k usnadnění přítomným bezpečně opuštění prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadnou dosažitelnost a použití věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních zařízení.

Požadavky na nouzové osvětlení: je třeba, aby splňovalo požadavky právních předpisů, musí být zřízeno, odzkoušeno a provozováno podle EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034, 1838.

Hlavní kritéria nouzového osvětlení:

 1. vhodné rozmístnění osvětlovacích zařízení dveří apod.
 2. vhodné osvětlení únikových cest, dodržení limitů pro Imax, dodržení času provozu pro únik apod.
 3. dodržení požadavků osvětlenosti, rovnoměrnosti, minimální doby provozu apod. 
 4.  dodržení barev značek, typu směrových šipek dle ISO 3864-1 pro zajištění viditelnosti vnějšího a vnitřního osvětlení, dodržení porovnávací vzdálenosti apod. 

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice:
Město:
PSČ:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

Naše služby

Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

Staňte se naším klientem i Vy!