Elektrorevize Vrátný

Nouzové osvětlení

Požadavky na osvětlovací soustavy nouzového únikového a náhradního osvětlení instalovaného v budovách nebo místech, kde jsou takové systémy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.

Rozdělení druhů a systémů nouzového osvětlení:

Nouzové únikové osvětlení – nouzové osvětlení únikových cest se rozděluje na:

 1. protipanické osvětlení
 2. nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem
 3. bezpečnostní značky nouzového osvětlení a nebo jako
 4. náhradní osvětlení

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečnou orientaci při opuštění prostoru při výpadku normálního napájení hlavního osvětlení, v rámci dané kategorie se rozděluje na:

 1. účelem protipanického osvětlení: zmenšit pravděpodobnost vzniku paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou.
 2. osvětlení prostorů s velkým rizikem: je přispět k bezpečnosti osob při potencionálně nebezpečných procesech nebo situacích a usnadnit řádné dokončení procesů uskutečněných pro bezpečnost ostatních osob nacházejících se v daném prostoru.
 3. nouzové osvětlení únikových cest: kdy slouží k usnadnění přítomným bezpečně opuštění prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadnou dosažitelnost a použití věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a bezpečnostních zařízení.

Požadavky na nouzové osvětlení: je třeba, aby splňovalo požadavky právních předpisů, musí být zřízeno, odzkoušeno a provozováno podle EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034, 1838.

Pro měření intenzity osvětlení je nutno použít „ověřené“ přístroje podle vyhlášky č. 65/2006 v pravidelných lhůtách 2 roky. Kontrolní orgány HZS neznají, požadují pouze kalibrační protokol měřidla, což je chyba.   

Hlavní kritéria nouzového osvětlení:

 1. vhodné rozmístnění osvětlovacích zařízení dveří apod.
 2. vhodné osvětlení únikových cest, dodržení limitů pro I max, dodržení času provozu pro únik apod.
 3. dodržení požadavků osvětlenosti, rovnoměrnosti, minimální doby provozu apod. 
 4.  dodržení barev značek, typu směrových šipek dle ISO 3864-1 pro zajištění viditelnosti vnějšího a vnitřního osvětlení, dodržení porovnávací vzdálenosti apod. 

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice:
Město:
PSČ:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

Naše služby

Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

Staňte se naším klientem i Vy!