Elektrorevize Vrátný

poruchy kabelů a trasování vedení

Hledání poruch kabelů – provádíme lokalizaci kabelových tras tzv. „trasování vedení“, diagnostiku poruch na kabelech NN – vodivé spojení mezi žílami vodiči kabelu/ zkratů s pomocí A-rámu (zemní vratné sondy) spojené s přijímačem za použití vysílače jsme vždy přesně dohledali plášťové poruchy inženýrské sítě – vedení. A – rám sleduje signál protékající po síti a množství signálu je vizuálně zobrazeno na displeji grafem sloupce, číselným údajem a současně výškově proměnným zvukovým signálem. V dosavadní letité praxi jsme vždy jsme 100 % určili přesné místo poruchy pomocí metody měření „krokového napětí“ a nebo pomocí rázového generátoru izolovaného napětí. Diagnostika místa poruchy: používáme moderní přístroje, které jednak stanoví místo poruchy podle metody „Murraye a Glasera“ tzn. systémem vyvážené nuly a automatickým vyhodnocením „krokového napětí“ a nebo pomocí A-rámu a bezdrátového přenosu signálu,  snímání krokového napětí je prováděno pomocí dvou měřících sond na A-rámu. Máme zkušenosti z nalezením poruchy kabelu pod výdejním stojanem na ČS PHM, tedy v prostředí s nebezpečím výbuchu, máme 100 % účinnost diagnostiky místa poruchy kabelu za 8 let používání metody A-rámu. Trasování kabelového vedení v zemi doporučujeme před zahájením zemních prací, kdy se označí přesné uložení kabelových vedeních a třeba již zakreslených v dokumentaci, ale přesným zaměřením vyloučíme mimořádnou událost poškozením kabelů, následnou odstávku vedení a jeho opravu. Většinou takové události jsou spojené z finančními náklady za opravu kabelu a další náklady jsou za výpadek výroby při odstávce el. vedení.   

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!