Elektrorevize Vrátný

Revize trafostanic a rozvoden VN

Traforevize: od roku 2002 provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízení VN v napěťové hladině 22/0,4 kV od dodavatelů elektrické energie ČEZdi, PREdi ve vlastnictví zákazníka. Ročně provedeme 15 až 50 ks revizí transformátorů a rozvoden VN/NN.

Provádíme komplexní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí, údržby, revizí, servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastaveni proudových ochran, zkoušek olejů a podobně.

Pokud součást těchto činností je vypínaní a opětovné zapínaní primárních přívodních obvodů 22 kV trafostanic, tak spolupracujeme ze skupinou ČEZ Distribuce a poruchovou službou PREdi.

Zajištujeme vedení prací na straně VN 22 kV, vypsaní příkazu „B“ na prováděné práce, zajištujeme rovněž doplněni a nebo přezkoušeni ochranných a pracovních pomůcek

Provádíme „najížděcí zkoušky“ a vyhotovíme protokol pro nova zařízeni. Veškeré práce na zařízení VN/NN provádíme v termínech dle požadavků zákazníka, tzn. i v nočních hodinách nebo o sobotách a nedělích, kdy vypnutí – odpojeni od sítě bezproudí by způsobilo výrobní a nebo provozní a ekonomické škody.

Hlavní revize olejového hermetizovaného transformátoru:

 1. zjištění povrchového stavu víka a těsnosti
 2. zjištění mechanických vlastností svorek a izolátorů
 3. kontrola svorek a spojů
 4. veškera měřeni dle CSN-EN 60076 izolace
 5. zkouška přiloženým napětím CSN -EN 60076
 6. měřeni přechodových a zemních odporů

Pravidelná revize a kontrola olejového transformátoru:

Kontrola transformátoru pod napětím:

 1. měření napět na straně NN ve všech fázích, rovnoměrnost zatížení
 2. kontrola teploty svorek a vývodu
 3. měření teploty olejové vany a oleje

Kontrola trafa bez napětí:

 1. stav olejotěsnosti trafa – stav vany/ spojů
 2. nastavení a zajištění přepojovače odboček
 3. utažení šroubů v průchodkách
 4. stav znečistění průchodek, povrchu nádoby a víka
 5. uzemnění trafa 
 6. odběr oleje a kontrola stavu hladiny oleje v trafa dle CSN-EN 60 156
 7. zkouška funkčnosti teploměru, ochran a příslušenství

poz.) měření izolačních odporů se měří za studena přístrojem s napětím vyšším než 2,5 kV při teplotě okolo 20 +/- 5 st C musí být hodnoty izolačních odporů min. 1Gohm, VN- NN,VN -zem, NN – zem.

Perioda dle Místního provozního předpisu (MPP a fadu preventivní údržby RPU) doporučením dle Technického předpisu výrobce BEZ l x za 5 let a také v souladu s terminy pravidelných revizi EZ dle ČSN 33 1500.

Revize suchého transformátoru:

 1. zjištění povrchového stavu izolace a vinutí, svorek a vývodu
 2. zjištění znečistění vinutí, magnetického obvod u a stahovací konstrukce
 3. měření izolace, popř. zkouska přiloženým napětím
 4. měřeni odporu – zem

Kontrola trafa pod napětím:

 1. měření napětí na straně NN ve všech fázích, rovnoměrnost zařízení
 2. kontrola teploty svorek a vývodu
 3. měřeni teploty olejové vany a oleje

Kontrola transformátoru za vypnutého stavu:

 1. zjištění povrchového stavu izolace a vinutí, svorek a vývodu
 2. kontrola utažení proudových svorek (utah. moment M 12-30Nm, M 16-40 Nm)
 3. nastavení a kontrola přepojovače odboček (utah.moment M8-l ONm, Ml 0-18 Nm, M12-30Nm)
 4. kontrola usazení transformátoru, očistění resp. ofoukaní trafa 
 5. měření izolace. VN-NN 500 Mohmu, VN-zem 500 Mohmu, NN-zem 200 Mohmu
 6. měření odporu -zem

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!