Elektrorevize Vrátný

revize hromosvodu – vnější a vnitřní systémy LPS

Provádíme výchozí i pravidelné revize hromosvodových systémů, které jsou z hlediska funkce rozděleny na aktivní a pasivní. Aktivní jsou takové, které emitují na horních elektrodách těsně před samotným úderem sérii pulzů okolí hrotu jímací tyče. Takto vytvořeným paprskem vytváří ionizační kanál pro snadnější svedení bleskového výboje. Poloměr působnosti ochrany v horizontální rovině je umístněné ve vertikální vzdálenosti „h“ od hrotu zachytávače „m“ a je dán pro různé stupně ochrany LPS I až IV.

Klasické pasivní systémy LPS: je nejrozšířenější systém a je možná kombinace obou systémů ochrany a dělení je dále stanoveno na vnější a vnitřní ochranu LPS. Při revizích jsme se setkali z revizemi složitých systémů ochrany před bleskem: např. objekty Vlády ČR – Strakova akademie, Kramářova vila, Lichteštejnský palác, objektech letiště Václava Havla, Pražského hradu, Vězeňské služby ČR, TPCA Kolín, GEFCO Kolín, čerpacích stanicích PHM, lakovnách, obchodních a nákupních centrech, KCP Praha a pod. Povinnost zřizovat ochranu před bleskem určuje stavební zákon č. 183/2006 Sb., prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. § 36, ale platí i jiné podmínky montáže systému např. požadavek pojišťoven a pod. Pro oba systémy platí rozdílné základní ČSN – EN, které je nutno respektovat ke správnému posouzení při revizích a před uvedením do provozu tzn. od ČSN-EN 34 1390, 62 305 až  po NF C 17-102 a NV 73/2010 Sb.

Aktivní systémy: k provedení pravidelné revize je nutné „výchozí revize a k ní „stanovisko TIČR před uvedením el. zařízení do provozu“.  Pokud toto není u výchozí revizní zprávy, vč. prohlášení výrobce o zkouškách jeho výrobku, odmítám provádět podobné revize aktivních systémů. Vzhledem k příloze ve francouzské normy NF 17-102 v ed. 2 a platí-li, že ve Francii jsou rozdílná pásma pro montáž podobného zařízení ( pro vrcholový úhel) a není toto určené pro území ČR v normě a ani v příloze, tak je nutná konzultace a spolupráce pro postup při výchozí a nebo pravidelné revizi aktivního systému s TIČR a cena takové revize je potom zásadní pro provedení pravidelné revize. Je to o dohodě s majitelem zařízení, zda laboratoř a zkušebna, ale vždy účast TIČR a nebo odmítnutí provedení revize.   

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!