Elektrorevize Vrátný

Revize elektro energetika

Od roku 2002 provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízeni VN v napěťové hladině 22/0,4 k od dodavatele elektrické energie ČEZdi, PREdi ve vlastnictví zákazníka. Ročně provedeme od 15 do 50 ks revizí transformátorů a rozvoden VN/NN, tzn. kompletní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí: údržby, revizí, servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastaveni proudových ochran, zkoušek a doplněni olejů a podobně. Při revizi provádíme pomocí termokamery diagnostická měření, které v případě potřeby určí další opatření k zajištění bezporuchového chodu elektrického zařízení – termorevize. Výsledek zkoušek bývá vyjádřením průměrné hodnoty průrazného napětí a jejím rozptylem s 95 % pravděpodobností. Tato hodnota ve vztahu k provoznímu napětí umožní provozovatelům další rozhodnutí o následném provozu, popřípadě opravě – výměně el. zařízení. Součástí těchto činností je vypínaní a opětovné zapínaní trafostanic, kde spolupracujeme se skupinou ČEZ Distribuce a poruchovou službou PRE.

Zajištujeme vedení prací na straně VN/ 22 k, vypsaní příkazu „B“ na prováděné práce, zjišťujeme rovněž doplněni anebo přezkoušení ochranných a pracovních pomůcek.

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!