Elektrorevize Vrátný

Nastavení proudových ochran VN

Od roku 2002 provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízení VN v napěťové hladině 22/0,4 kV od dodavatelů elektrické energie ČEZdi , PREdi ve vlastnictví zákazníka. Ročně provedeme od 15 do 50 ks revizí transformátorů a rozvoden VN/NN, tzn. kompletní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí: údržby, revizi servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastaveni proudových ochran, zkoušek a doplnění olejů a podobně.

Jedná se o diagnostická měření, která v případě potřeby určí další opatření k zajištění bezporuchového chodu elektrického zařízení, kdy vlastním zdrojem vytvoříme podmínky pro správné vypínaní fázových ochran v provozu.

Součástí těchto činností je vypínaní a opětovné zapínaní trafostanic, kde spolupracujeme se skupinou ČEZ Distribuce a poruchovou službou PRE.           ·

Zajištujeme vedení práce na straně VN/ 22 kV, vypsaní příkazu „B“ na prováděné práce, zajištujeme rovněž doplnění anebo přezkoušeni ochranných a pracovních pomůcek.

Pravidelná kontrola a revize transformátoru: olejový s konzervátorem

Perioda dle Místního provozního předpisu (MPP a radu preventivní údržby RPU) doporučením dle Technického předpisu výrobce BEZ 1x za 2-3 roky a také v souladu s termíny pravidelných revizí EZ dle CSN 33 1500.

Kontrola TR pod napětím:

 1. měření napětí na straně N>I ve všech fázích, rovnoměrnost zatížení
 2. kontrola teploty svorek a vývodů
 3. měření teploty olejové vany a úniku oleje

Kontrola TR za vypnutého stavu:

 1. stav těsnosti TR
 2. nastavení a zajištění přepojovače odboček
 3. utažení šroubů na svorkách
 4. znečistění průchodek
 5. uzemnění TR
 6. odběr a stav množství oleje v nádobě (doporučení kontroly každých 6 let)
 7. doliti oleje do dilatační nádoby
 8. zkouška funkčnosti teploměru, Buchholzova relé
 9. měření izolace min 1 GOhm/ VN-NN, VN-zem , NN-zem

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!