Elektrorevize Vrátný

měření osvětlení – provozní osvětlení

měření osvětlení – provozní osvětlení

Měření podmínek umělého osvětlení a doplňujícího umělého osvětlení při sdruženém osvětlení ve vnitřních prostorách budov – provozní osvětlení.

V technických požadavcích pro umělé osvětlení jsou základní veličiny, které definují podmínky, za kterých se měří samostatně:

 1. hlavní osvětlení
 2. pomocné osvětlení
 3. bezpečnostní osvětlení

Postup při měření: měření napájecího napětí, výběr měřících bodů, určení druhu osvětlovací soustavy, typ a druh výrobce svítidel, stav svítidel, účinnost a další kritéria uvedených v čl. 4.5, měření bez denního světla a v souladu s čl. 4.6.1. Postupy měření jsou určeny článkem 4.6 a je nutno dodržet minimální dobu předběžného stárnutí světelných zdrojů pro žárovky, pro výbojkové zdroje nebo jiné zdroje s luminofory nejméně 100 hodin viz. ČSN 36 0011-3 tab. 1. Pro správné měření je nutné měřit jas ploch v kontrolních bodech, pro vyhodnocení měření je nutno akceptovat další podmínky pro korekci, prostor, rovnoměrnost, exponenty, srovnávací rovinu a podobné požadavky uvedené v ČSN 36 0011-3 tab. 1, tab. A.1 a související veškeré požadavky ČSN.

Při přesném a provozním měření umělého osvětlení se měří faktory ovlivňující osvětlení, zejména teplota vzduchu a napájecí napětí světelných obvodů,  pro měření se musí použít OVĚŘENÉ luxmetry podle vyhlášky č. 65/2006 Sb. uvedené v §2. Při měření napájecího napětí se musí měřit na svorkách rozvaděče v běžném provozu kalibrovaným přístrojem podle zákona o meteorologii č. 505/1990 Sb. V případě, že pokles napájecího napětí je větší, než stanoví ČSN 33 0120, nelze přesná měření spolehlivě provádět. Dále je nutné pro přesné měření dodržet minimální dobu stabilizace světelného toku pro výbojkové zdroje, uzavřené svítidla a u zdrojů s luminoforem 20 minut a delší. Běžně se v praxi stává, že kontrolní orgány státu tzn. pracovnice hygieny, SZÚ, „ a jiné státní odbornice“ jsou bez elektrotechnické kvalifikace podle vyhl. č. 50/1978 Sb. tzn. nemají požadované vzdělání podle vyhl. č 50/1978 Sb. a kontrolují jen „část protokolu měření“, nemohou zasahovat do silových obvodů elektrické instalace pro ověření napětí sítě!!!. To je problém a „díky „vlivným odbornicím“ je v nesouladu legislativa ČSN-EN a provádění státního dozoru a vyhl.č. 50/1978 Sb. , ale je to i problémem ostatních firem provádějící měření osvětlení a nemají požadované elektrotechnické vzdělání.  Je nutno konstatovat, že kontrolní ODBORNÉ orgány státu HZS (hasiči) a pracovnice hygieny zásadně nerozeznávají rozdílný požadavek vyhlášek. č. 65/2006 a č. 505/1990 pro KALIBROVANÉ a nebo OVĚŘENÉ přístroje!!!  Zásadním problémem je, že ČSN 36 0011-3 v tab. 1 neobsahuje žádné informace pro stabilizaci LED zdrojů a kontrolní orgány státu ČR vypožadují v praxi při dozorové činnosti tyto info!!!  Samy tyto „odbornice“ neumí odpovědět kvalifikovanému technikovi měření podle vyhl. č. 50/1978 Sb. na tento nedostatek v legislativě ČSN-EN oproti vývoji světelné techniky LED zdrojů, která je napřed před legislativou pro měření osvětlení!!!     

Protokol měření: obsah požadavků v protokolu je dán tabulkou A.2 , kdy údaje o měření musí být bezpodmínečně uvedené. Jsou to požadavky jako: časy měření, datum, charakteristika prostoru, měřící přístroje a jejich OVĚŘENÍ od ČMI platné pro 2 roky, osvětlovací soustava, stav údržby, označení stavby, osoby přítomné měření a podobně.

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!