Elektrorevize Vrátný

měření osvětlení – provozní osvětlení

měření osvětlení – provozní osvětlení

Měření podmínek umělého osvětlení a doplňujícího umělého osvětlení při sdruženém osvětlení ve vnitřních prostorách budov – provozní osvětlení.

V technických požadavcích pro umělé osvětlení jsou základní veličiny, které definují podmínky, za kterých se měří samostatně:

  1. hlavní osvětlení
  2. pomocné osvětlení
  3. bezpečnostní osvětlení

Postup při měření: měření napájecího napětí, výběr měřících bodů, určení druhu osvětlovací soustavy, typ a druh výrobce svítidel, stav svítidel, účinnost a další kritéria uvedených v čl. 4.5, měřeno bez denního světla a v souladu s čl. 4.6.1. Postupy měření jsou určeny článkem 4.6 a je nutno dodržet minimální doba předběžného stárnutí světelných zdrojů pro žárovky, pro výbojkové zdroje nebo jiné zdroje s luminofory nejméně 100 hodin. Pro správné měření je nutné měřit jas ploch v kontrolních bodech. Pro vyhodnocení měření je nutno akceptovat další podmínky pro korekci, prostor, rovnoměrnost, exponenty, srovnávací rovinu a podobné uvedené v ČSN 36 0011-3 tab. 1, tab. A.1 a související veškeré požadavky ČSN.

Při přesném a provozním měření umělého osvětlení se měří faktory ovlivňující osvětlení, zejména teplota vzduchu a napájecí napětí světelných obvodů,  pro měření se musí použít OVĚŘENÉ luxmetry podle vyhlášky č. 65/2006 Sb. uvedené v §2. Při měření napájecího napětí se musí měřit na svorkách rozvaděče v běžném provozu kalibrovaným přístrojem podle zákona o meteorologii č. 505/1990 Sb. V případě, že pokles napájecího napětí je větší, než stanoví ČSN 33 0120, nelze přesná měření spolehlivě provádět. Dále je nutné pro přesné měření dodržet minimální dobu stabilizace světelného toku pro výbojkové zdroje, uzavřené svítidla a u zdrojů s luminoforem 20 minut a delší. Běžně se v praxi stává, že kontrolní orgány státu tzn. pracovnice hygieny a pod. jsou bez elektrotechnické kvalifikace podle vyhl. č. 50/1978 Sb. nemají požadované vzdělání podle vyhl. č 50/1978 Sb. a kontrolují jen část protokolu měření, nemohou zasahovat do silových obvodů elektrické instalace pro ověření napětí sítě!!!. Takový problém, ale je i u ostatních firem provádějící měření osvětlení a je nutno konstatovat, že kontrolní orgány státu HZS (hasiči) a pracovnice hygieny neumí rozeznat rozdílný požadavek vyhlášek. č. 65/2006 a 505/1990 pro kalibrované a ověřené přístroje od ČMI !!!  Běžná dosavadní praxe, neznalost kontrolních orgánů. Největší problém je, že ČSN 36 0011 neobsahuje žádné informace pro stabilizaci LED zdrojů a kontrolní orgány státu ČR toto požadují v praxi při dozorové činnosti !!!  Vývoj světelné techniky LED zdrojů byl a je napřed před legislativou pro měření v ČR !!!     

Protokol měření: obsah požadavků v protokolu je dán tabulkou A.2 , kdy údaje o měření musí být bezpodmínečně uvedené. Jsou to požadavky jako: časy měření, datum, charakteristika prostoru, měřící přístroje a jejich OVĚŘENÍ platné pro 2 roky, osvětlovací soustava, stav údržby, označení stavby, osoby přítomné měření a podobně.

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice:
Město:
PSČ:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

Naše služby

Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

Staňte se naším klientem i Vy!