Elektrorevize Vrátný

Elektrorevizní přístroje

GOSSEN METRAWATT Profitest 0100 S II

GOSSEN METRAWATT Profitest 0100 S II: slouží k měření napětí, impedance smyčky, izolačních a přechodových odporů, provedení testů a měření na proudových chráničích.

CHAUVIN ARNOUX C.A. 6415

Měřič uzemnění CHAUVIN ARNOUX C.A. 6415: je určen pro měření zemních odporů a svodových proudů na zemničich.

 

FLUKE 2042

Vyhledávání poruch na vedení: FLUKE 2042 slouží k vyhledávání tras kabelů až do 2,5 m hloubky v zemi, identifikaci jistících prvků v rozvaděčích, přiřazení revidovaných kabelových obvodů, k vyhledávání přerušených vodičů v podlaze a vyhledávání závad na kabelovém vedení. Pracuje na systému vlastní frekvence vysílač a příjmač.

 

 

Termovizní měření kamerou FLIR

Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch na zařízení pomocí termokamery: termovizní měření elektrických zařízeních ve výrobě, v přenosu elektrické energie a v průmyslovém sektoru. Postupy termografického měření se skládají ze: a) stanovení povrchové teploty, b) stanovením velikosti oteplení, c) klasifikaci závad, d) vypracování zprávy protokolu měření – termogramu. Přístroje jsou servisovány a kalibrovány na základě zákona č. 505/1990 o meteorologii.

Termovizní měření kamerou FLIR

Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch na zařízení pomocí termokamery: termovizní měření elektrických zařízeních ve výrobě, v přenosu elektrické energie a v průmyslovém sektoru. Postupy termografického měření se skládají ze: a) stanovení povrchové teploty, b) stanovením velikosti oteplení, c) klasifikaci závad, d) vypracování zprávy protokolu měření – termogramu. Přístroje jsou servisovány a kalibrovány na základě zákona č. 505/1990 o meteorologii.

 

Revize do 1000 V

Provádíme elektrorevize bytů, bytových domů, objekty státní správy, průmyslové a výrobní celky po celé ČR.

revize ex výbuchu

Revize Ex ve výbuchu

Máme 16 leté zkušenosti z výchozími i pravidelnými revizemi v síti čerpacích stanic PHM, dále s revizemi lakoven, prostory s elektrostatickým nanášením barev, chemickými provozy, uhelných skladů aj.

revize do 35kV

Revize do 35 kV

Provádíme výchozí a pravidelné elektro revize trafostanic napájených ze sítí ČEZ Distribuce, PRE-di, E-On, rozvoden a kabelových vedení VN a rozvaděčů VN.

hromosvody

Hromosvody LPS

Hromosvodové systémy jsou aktivní a pasivní. Aktivní jsou takové, které emitují na horních elektrodách těsně před samotným úderem sérii pulzů, které ionizují okolí hrotu jímací tyče.

hledání poruch kabelu

Hledání poruch kabelů

Máme letité zkušenosti s hledáním poruch kabelů NN, kdy poruchu pláště a nebo žíly kabelu určíme z max. přesností v zemi, včetně hloubky uložení pomocí moderního vybavení měřícími přístroji.

termovize

Měření termokamerou

Revize FVE - v současné době je nainstalováno v České republice více jak 8 milionů solárních panelů s podobnými technickými parametry a lišící se svou kvalitou.

Kdo jsme?

Naše společnost působí již od roku 1995 a nabízíme služby v oblasti elektro od A po Z:projekce, revize, montáže od energetiky VN – vysokého napětí do 35 kV až k slaboproudým rozvodům. Rozsah elektrorevizní činnosti je od: revizí trafostanic, termovizního měření, čerpacích stanic po celé ČR, systému klasických LPS a aktivních hromosvodů, hledání poruch kabelů, měření intenzity osvětlení, vyhotovení protokolu vnějších vlivů dle NV. č. 406/2004 Sb. Elektrorevizní činnost provádí Pavel Vrátný osobně, projekční a elektromontážní činnost zajisťuje  subdodávkou s prověřenou firmou s tradicí od roku 1993.

Více informací